ABPmart loading

สกรูเกลียวปล่อยหัวแบน/หัวเตเปอร์พร้อมการเคลือบออกไซด์สีดำหรือนิเกิล

เกลียวเหล็ก ชุบนิเกิล/ชุบดำ หัวเตเปอร์ JF+