ABPmart loading

โดยทั่วไปแล้วแหวนยึดภายนอกแบบกดทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม หรือทองแดงเบริลเลียม และอาจมีการเคลือบผิวที่หลากหลายเพื่อความสวยงามและการป้องกันการกัดกร่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน

แหวนเตเปอร์ 8 องศา (DIN 434) HDG.