ABPmart loading

ปิ้นตะกุดใช้เพื่อยึดเพลาในตลับลูกปืนธรรมดา เป็นกุญแจชนิดหนึ่งในการยึดเพลาหนึ่งกับอีกเพลาหนึ่ง หรือเพื่อยึดหน้าเรียบของชิ้นส่วนที่เข้าคู่กันอย่างแม่นยำผ่านตำแหน่งรูสมมาตร

ปิ๊นตะกุด