ABPmart loading

ใช้ยึดสลักเกลียวให้เข้าที่ ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะรูปตัว U สอดเข้าไปในรูของสลักเกลียว หลังจากนั้นจึงบิดปลายเข้าด้วยกัน สลักเกลียวยึดสลักเกลียวให้เข้าที่เพื่อให้มีโอกาสคลายและหลุดออกน้อยลง

ปิ๊นเหล็กชุบขาว