ABPmart loading

สามารถนำไปใช้ในโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึงงานที่มีคอนกรีตเป็นวัสดุฐาน อันที่จริง มักใช้ในการยึดสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกับพื้นผิวคอนกรีต

พลุ๊กเหล็ก ANCHOR HDG