ABPmart loading

น็อตรีเวทเป็นตัวยึดชนิดพิเศษที่มีเกลียวภายใน จึงสามารถติดวัสดุรองเข้ากับวัสดุหลักได้

รีเวทนัต หัวเตเปอร์ (PFP-ขอบหัวใหญ่)