ABPmart loading

แหวนเหล็กคือแผ่นโลหะกลมแปนเจาะรูตรงกลางเพื่อให้ตัวสกรูร้อยลอด ใช้เพื่อกระจายแรงกดที่เกิดจากการบีบกดรัดจากหัวน๊อจและสกรู

แหวนอีแปะมิล F436 ชุบขาว