ABPmart loading

พายแฮงเกอร์ SR-19 อุปกรณ์ใช้สำหรับแขวนท่อ ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการถอด/สวม/ยึดรั้งท่อ ปรับระดับได้สะดวก

สายรัดท่อ SR-19