ABPmart loading

น็อตเป็นตัวยึดชนิดหนึ่งที่มีรูเกลียว น๊อตมักใช้ร่วมกับสลักเกลียวเพื่อยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยการผสมผสานระหว่างแรงเสียดทานของเกลียว (โดยมีการเสียรูปแบบยืดหยุ่นเล็กน้อย) การยืดออกเล็กน้อยของโบลต์ และการบีบอัดชิ้นส่วนที่จะยึดเข้าด้วยกัน

หัวน๊อต HDG. เกรด 8.8 ขอบบาง