ABPmart loading

เหล็กรัดสำหรับยึดปลายสายยางเข้ากับปากก๊อกน้ำ เพื่อให้สายยางไม่หลุดออกจากปากก็อก น้ำจะได้ไม่รั่วซึม

เหล็กรัด ORBIT