ABPmart loading

สกรูตะขอเกลียวขวาใช้สำหรับพุกเกลียวตัวเมีย สกรูตะขอเกลียวซ้ายใช้กับเทิร์นบัคเคิล

ตะขอเกลียวขวา (ใช้กับพลุ๊กตะกั่ว), ตะขอเกลียวซ้าย (ใช้กับเกลียวเร่ง)