ABPmart loading

น็อตเหล่านี้ช่วยยึดล้อเข้ากับเพลา พวกมันมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะตราบใดที่พวกมันถูกยึดด้วยหมุดสลัก พวกมันมักจะอยู่กับที่แม้ว่าล้อจะเคลื่อนที่และทำให้เกิดการสั่นสะเทือนก็ตาม

หัวน๊อตผ่า NF