ABPmart loading

ส่วนโดมที่ด้านหนึ่งของน็อต ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อป้องกันวัตถุใกล้กับปลายสกรูจากรอยขีดข่วน ป้องกันความเสียหายของโครงสร้าง และเพื่อความสวยงาม

หัวน๊อตหมวก ชุบโครเมี่ยม หุน