ABPmart loading

แหวนรองเป็นแผ่นบาง ๆ ที่มีรูกลมตรงกลาง แหวนรองใช้เพื่อกระจายน้ำหนักของสลักเกลียว เช่น สลักเกลียวหรือน็อต ก่อนที่จะขันสกรูหรือโบลต์เข้ากับพื้นผิว อาจวางแหวนรองเพื่อป้องกันการหลวมและให้การป้องกัน

แหวนอีแปะ DIN6916-1989 (10.9)