ABPmart loading

แฮ้งเก้อโบลท์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับสลักเกลียวไม้กับโลหะ สลักเกลียวเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าสลักเกลียวแขวนหัวขาดหรือสกรูแขวน สลักเกลียวอาจต้องใช้คู่กับน็อตตัวเมียเพื่อยึดรั้งชิ้นงานเข้าด้วยกัน

แฮ้งเก้อโบลท์