ABPmart loading

แหวนชนิดนี้ติดตั้งตัวบ่งชี้ความตึงโดยตรง (DTI) เป็นแหวนรองที่ผลิตโดย Applied Bolting Technology และ Turnasure แหวนเหล่านี้ใช้กับการประกอบงานด้วยชุดน๊อดหัวหกเหลี่ยม เป็นการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งแล้วสลักเกลียวมีความตึงที่เหมาะสมตามความต้องการ

แหวน DTI WASHER 10.9 PLAIN F959 FOR A490 USA