ABPmart loading

ใช้สำหรับยึดส่วนประกอบหรือชุดประกอบเข้ากับเพลาหรือในตัวเรือน/รูเมื่อติดตั้ง - โดยทั่วไปอยู่ในร่อง - สำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนที่สัมผัสจะทำหน้าที่เป็นบ่าซึ่งเก็บส่วนประกอบเฉพาะไว้ หรือการประกอบ แหวนล็อค คือ แหวนล็อค ชนิดหนึ่ง แหวนล็อคแบบกดบนแบบวงกลมอาจติดตั้งในการใช้งานที่ไม่มีร่อง

แหวนกดล็อค CSTW ชุบดำ