ABPmart loading

เคจนัทใช้กับชั้นวางที่มีรูยึดสี่เหลี่ยม ใช้เมื่อต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในชั้นวางที่ต้องใช้รูเกลียว เช่นชั้นวางในตู้แร็กเซิฟเวอร์

เคทนัท ชุบรุ้ง-ชุบขาว