ABPmart loading

ใช้สำหรับการยึดคอนกรีตที่มีน้ำหนักปานกลางและหนัก โดยมีขนาดต่างๆ ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

พลุ๊ก BA - SANKO HDG.