ABPmart loading

ตะปูยิง ใช้เพื่อยึดวัสดุแข็งเข้าด้วยกัน เช่น แผ่นโลหะและวัตถุที่เป็นโลหะ เมื่อคุณเข้าถึงวัสดุเพียงด้านเดียว เช่น เมื่อคุณติดบังโคลนบนรถหรือรางน้ำในบ้าน

ตะปูยิงมีเนียมสีขาว ตราคนป่า