ABPmart loading

หมุดย้ำใช้ในงานที่ต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย การใช้งานทั่วไปสำหรับหมุดย้ำแข็งสามารถพบได้ภายในชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องบิน หมุดย้ำแข็งนับแสนถูกนำมาใช้เพื่อประกอบโครงของเครื่องบินสมัยใหม่ โลกใช้หมุดย้ำมานับพันปีแล้ว ตั้งแต่ชาวไวกิ้งไปจนถึงชาวอียิปต์โบราณ ผู้คนพึ่งพาตัวยึดเหล่านี้เพื่อยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเช่นเดียวกันในปัจจุบัน หมุดย้ำมีความสำคัญในการก่อสร้างอาคาร เครื่องครัว เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากหมุดย้ำนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นวิธีที่นิยมในการยึดวัสดุต่างๆ อย่างถาวร เช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก

หมุดย้ำมีเนียม หัวกลม